Kerstin Söderström

Kerstin Söderström

Kerstin Söderström er psykologspesialist med doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hun arbeider i 50 prosent stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og 50 prosent i Divisjon Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF. Klinikk- og forskningsinteresser er foreldre, sped- og småbarn med psykososiale belastninger, barn som pårørende, rusavhengighet og tverrfaglig samarbeid.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2