Katja Vilien
© Foto: Selma Thise Türkmen

Katja Vilien

Katja Sørensen Vilien er lektor i dansk og dansk som andrespråk på Københavns Professionshøjskole. Hun arbeider med grunn- og videreutdanning av lærere i danskfaget, språkutviklende undervisning i alle fag, flerspråklighet m.m. Hun er særlig opptatt av å utvikle literacypedagogikk som gjør det mulig for alle barn og unge å delta.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1