Kasper Kepsu

Kasper Kepsu

Kasper Kepsu (f. 1978) är verksam på Åbo Akademi och intresserar sig för tidigmodern politisk kultur, gränsområden, statsformation och stadshistoria. Han disputerade 2014 med avhandlingen Den besvärliga provinsen, som handlar om Ingermanland som svensk provins. Efter disputationen har han forskat om staden Nyen och dess borgerskap.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2