Karine Bakken
© Foto: Privat

Karine Bakken

Randi Karine Bakken er førsteamanuensis på kvalifiseringsvilkår i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet I Sørøst-Norge. Hun forsker på lese- og skriveintervensjoner/ opplæring for elever med utviklingshemming. Hun har mange års erfaring fra spesialpedagogisk arbeid: undervisning av elever med språkvansker, lese- og skrivevansker, atferdsvansker, autismespekterforstyrrelser og utviklingshemming; veiledning av ansatte i skole, barnehage, og foresatte til barn og unge med ulike forstyrrelser; og prosjektledelse av spesialpedagogiske prosjekter.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform