Karin Rørnes

Karin Rørnes

Omtale
er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun har skrevet bok om mobbing, artikler og kronikker om sosialpedagogiske temaer, klasseledelse og skolens læringsmiljø. FoU-arbeid de senere årene har vært relatert til utviklingen av et nytt profesjonsfag innenfor rammen av landets første integrerte master for grunnskolelærerutdanningen. Hun har bidratt med artikler i antologier knyttet til dette utviklingsarbeidet.
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2