Kari-Anne B. Næss
© Foto: Kari-Anne B. Næss

Kari-Anne B. Næss

Kari-Anne B. Næss (1971) er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har mangeårig praksiserfaring som allmennlærer, spesialpedagog og logoped. I sin forskning er hun hovedsakelig opptatt av kommunikasjon, språk, lesing og skriving hos barn og unge med typisk og atypisk utvikling.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform