Kari Stamland Gusfre
© Foto: Hege Mathisen/Læringsmiljøsenteret

Kari Stamland Gusfre

Kari Stamland Gusfre er universitetslektor på Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun er aktiv med faglig formidling og veiledning, og hun samarbeider med mange skoler og kommuner for å skape trygge og gode miljøer på skolen og på SFO. Den siste tiden har hun også undervist på videreutdanningen for AKS i Oslo kommune. Gusfre har dessuten lang erfaring fra praksis i skolen, både som lærer, mellomleder og rektor. Hun er opptatt av at barns opplevelse av trygghet på skolen og på SFO er de voksnes ansvar.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform