Kari Rød

Kari Rød

Kari Rød er psykiater med videreutdanning i kunstterapi og traumebehandling. Hun arbeider som medisinskfaglig ansvarlig ved Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus, Gaustad, og har i en årrekke jobbet med å integrere kunst og kropp i sitt virke som psykoterapeut. Rød har holdt foredrag på internasjonale konferanser

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform