Kari Nyheim Solbrække
© Eirik Nyheim

Kari Nyheim Solbrække

Omtale
Kari Nyheim Solbrække er sosiolog (dr.polit) og førsteamanuenis ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Her er hun en del av forskergruppen ”Humaniorastudier i helsefag”. Hun arbeider med flere prosjekter omkring betydninger av kjønn i sykdom og helsefaglige profesjoner. En hovedinteresse er menn og maskulinitet i sykepleiefaget. Solbrække har tidligere forsket på moderne arbeidsliv og kjønn og gitt bidrag til lærebøker og fagartikler omkring dette emnet.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1