Kari Melby
© Foto: Privat

Kari Melby

Kari Melby, født 1949, er historiker og professor emerita ved NTNU. Hun har arbeidet med kvinne- og kjønnshistoriske tema i nyere moderne historie. Hennes forskning spenner fra studier av kvinners kollektive strategier i organisasjoner og profesjoner til analyse av statlig regulering av forholdet mellom staten, familien og individet gjennom ekteskapslovgivningen. Hun har vært særlig opptatt av nordisk komparasjon og ledet nordiske forskningsprosjekter.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform