Kari Lislerud Smebye
© Foto: Sturlason

Kari Lislerud Smebye

Kari Lislerud Smebye er sykepleier og har en ph.d. på temaet brukermedvirkning i demensomsorgen fra Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Smebye har bred arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tilsynsmyndigheten. Hun har vært engasjert i utvikling av sykepleierutdanningen og faglitteratur til feltet.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform