Kari Lislerud Smebye
© Foto: Sturlason

Kari Lislerud Smebye

Omtale
Kari Lislerud Smebye er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning i pedagogikk og sosiologi.

Hun har arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og er i dag høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Smebye har vært ansatt hos Fylkesmannen og Fylkeslegen i Østfold, hvor hun blant annet var prosjektleder for Handlingsplan for eldreomsorgen og har hatt rådgivning og tilsyn som sentrale oppgaver. Hennes engasjement i frivillig arbeid for familier til personer med demens har gitt henne innsikt i og forståelse for de pårørendes situasjon. Hun er aktivt engasjert i utdanningen av sykepleiere og i videre- og etterutdanningen av personell til eldreomsorgen, og har i den forbindelse vært medforfatter på flere fagbøker.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

  • Personer med demens av Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (Heftet)

    Personer med demens

    Møte og samhandling

    Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2008 ISBN 9788279501077 Heftet Akademisk