Kari Lislerud Smebye
© Foto: Sturlason

Kari Lislerud Smebye

Kari Lislerud Smebye er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d. på temaet brukermedvirkning i demensomsorgen. Smebye har arbeidserfaring både fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og tilsynsmyndigheten. Hun har vært engasjert i utvikling av sykepleierutdanning, faglitteratur og frivillig arbeid.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform