Kari Jordheim

Kari Jordheim

Kari Jordheim er studieleder og førstelektor på diakoniprogrammet ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har tidligere arbeidet som folkehøgskolelærer i Valdres, og som diakon i en menighet i Oslo sentrum. Jordheim har nå arbeidet med utvikling og gjennomføring av diakoniutdanningen gjennom mange år, og har i forskning og utviklingsarbeid særlig hatt fokus på hvordan diakoniens rolle er utformet og praktiseres innenfor kirken.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2