Kari Hoås Moen

Kari Hoås Moen

Kari Hoås Moen er cand.polit. med hovedfag i sosiologi og dosent i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Hun har vært ansatt ved DMMH siden 1991. Hun er tilknyttet den nasjonale lederutdanningen for barnehagestyrere – styrerutdanningen i Midt-Norge ved DMMH og underviser på masterstudiet i barnehageledelse. Moen har deltatt i mange FOU-prosjekter innenfor barnehagefeltet og har utgitt en rekke bøker og forskningspublikasjoner. Moen er er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021) og Aksjonsforskning på mange vis. Forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen (2019). Les mer om henne på Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH).

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform