Kari Hanne Gjeilo
© Foto: Kjersti Lunden Nilsen

Kari Hanne Gjeilo

Kari Hanne Gjeilo er forskningssykepleier ved Klinikk for hjertemedisin og Klinikk for thoraxkirurgi ved St. Olavs hospital i Trondheim og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun er leder for videreutdanningen i kardiologisk sykepleie ved NTNU, som hun var med på å etablere i 2010. Hun forsker på symptomer og livskvalitet hos ulike pasientgrupper – med særlig vekt på pasienter med hjertesykdommer.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform