Karen Synne Groven

Karen Synne Groven

Omtale
Karen Synne Groven er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for fysioterapi, og post doc ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn. Hun er utdannet fysioterapeut og har pedagogisk videreutdanning innenfor kroppsøving og idrett og innen veiledning. Hennes forskningsinteresser er relatert til fedme og overvekt hos barn, unge og voksne, til forebyggende helsearbeid og livsstilssykdommer og til kronisk smerteproblematikk. I tillegg forsker hun på helsepersonells erfaringer relatert til det å behandle pasienter med kroniske smertetilstander og livsstilssykdommer. Grovens doktorgradsavhandling handler om kvinners livssituasjon etter fedmekirurgi.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1