Karen Synne Groven

Karen Synne Groven

Karen Synne Groven er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for fysioterapi, og post doc ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn. Hun er utdannet fysioterapeut og har pedagogisk videreutdanning innenfor kroppsøving og idrett og innen veiledning. Hennes interesser er relatert til fedme og overvekt, forebyggende helsearbeid, livsstilssykdommer og kronisk smerteproblematikk. I tillegg forsker hun på helsepersonells erfaringer relatert til det å behandle pasienter med kroniske smertetilstander og livsstilssykdommer.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3