Karen Hjelmervik Nerbø

Karen Hjelmervik Nerbø (f. 1994) er jurist og stipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, der hun forsker på miljøkonsekvensutredninger. Nerbø er spesielt interessert i krav til utredninger av sumvirkninger, den samlede belastningen av flere tiltak som i seg selv anses å være akseptable. Hun har tidligere jobbet som rådgiver i Miljødirektoratet og vært sekretær for Minerallovutvalget.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2