Karen By

Karen By

Karen By er seksjonsleder ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital og leder en sengeenhet og en poliklinikk for pasienter med hjertesvikt. Hun er utdannet sykepleier med mastergrad i klinisk sykepleievitenskap fra OsloMet og Columbia University i USA. Hun har mange års klinisk praksis fra ulike hjerteavdelinger, både sengeposter, poliklinikk og hjerteovervåkning.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform