Kalle Mäki

Kalle Mäki

Kalle Mäki är privatpraktiserande allmänläkare och teolog. Han har varit under två perioder, 1995–2005 och 2011–2020, ledamot av Finlands Läkarförbunds etiska delegation och medlem i redaktiosstaben för sex skilda utgåvor av boken Läkaretik som utgivits av Finlands Läkarförbund under dessa år. Han har varit suppleant i den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE under perioden 2002–2005 och styrelseledamot under perioden 2017–2020 i Pirkanmaan Hoitokoti, Nordens första hospice i Tammerfors. Han har varit aktiv i debatten om eutanasi och vård i livets slutskede.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2