Julius Kristjan Björnsson

Julius Kristjan Björnsson

Julius K. Björnsson er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og leder av Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA), Universitetet i Oslo. Han har lagt vekt på metode og psykometri, spesielt IRT-analyser av mange typer prøver og eksamener. Björnsson har arbeidet med internasjonale utdanningsstudier siden år 2000, vært prosjektleder for PISA og TALIS og ledet Islands evalueringsinstitutt med ansvar for nasjonale prøver og andre studier. Han har også vært involvert i den internasjonale styringen av PISA- og TALIS-studiene, og har i tillegg hatt ansvar for den psykometriske delen av de norske nasjonale prøvene, hvor han nå er ekstern kvalitetssikrer.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2