Judith Helene Bratten
© Foto: Erik Emil Bratten

Judith Helene Bratten

Universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har tidligere arbeidet i grunnskolen, de siste 22 årene i videregående skole med kroppsøving, idrettsfag, friluftsliv og tilpasset opplæring. Hun har vært spesielt opptatt av «Vurdering for læring»-prinsippene, og at faget skulle gi utvikling til alle elever. I forskning er hun med i et prosjekt om profesjonspersonlig kompetanse. Hun deltar i prosjektet Literacies for helse og livsmestring i skolen. I et universitetsskoleprosjekt ved OsloMet – storbyuniversitetet samarbeider hun med en grunnskole om temaundervisning, kroppslig læring og praktisk estetiske læreprosesser. Hun arbeider også på et eget prosjekt knyttet til bruk av massasje og berøring i skolen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform