Judith Butler

Judith Butler

Judith Butler (f. 1956) er en amerikansk filosof og professor i sammenlignende litteratur og kritisk teori ved Universitetet i California, Berkeley. Bøkene Gender Trouble (1990) og oppfølgeren Bodies That Matter (1993) har hatt svært stor innflytelse på forståelser av kjønn både i akademia og sosiale bevegelser for kjønnsfrihet. Butlers arbeid innenfor politisk filosofi og etikk har også hatt stor betydning, særlig i kjølvannet av 11. september 2001. I senere år har arbeidet hennes sentrert rundt ikkevolds-etikk og sårbarhetens muligheter for å skape samfunn med rom for forskjellige verdiorienteringer.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform