Joseph Dunne

Joseph Dunne

Joseph Dunne er Cregan Professor emiritus ved Institute of Education, Dublin City University. Her underviste han fra 1970 til 2010 og var leder av Human Development. Hans forskning tar opp temaer som praktisk kunnskap og profesjonell dømmekraft, syn på barndom og hvordan disse endrer seg, samt religioners plass i senmoderniteten. Han har utgitt en rekke publikasjoner, inkludert boka Back to the Rough Ground: Practical Judgement and the Lure of Technique (1997), og han er medredaktør på tre antologier.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform