Jorun Solheim

Jorun Solheim

Jorun Solheim er antropolog og forsker 1 (emerita) ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har i mange år drevet forskning om kjønn, kultur og modernitet, familie og arbeidsliv, og har i de senere år vært særlig opptatt av hvordan kulturelle kjønnsforestillinger har vært knyttet til forvaltning av eiendom og kapital gjennom modernitetens historie. Hun har også skrevet flere artikler om den nordvesteuropeiske familien som en historisk særegen eiendomsstruktur. Hun har gitt ut flere bøker og publisert både i norske og utenlandske forskningstidsskrifter. Hun har også vært redaktør for Tidsskrift for kjønnsforskning.

Titler i salg

Listen er tom