Jone Engh

Jone Engh har arbeidet ved Brønnøysundregistrene, som dommerfullmektig, som ”National Expert” ved EFTA Surveillance Authority (ESA) i Brussel, vært konstituert lagdommer og ansatt i Kredittilsynet. Engh har publisert en lang rekke artikler innen finans- og selskapsretten samt boken «Forsikringsvirksomhetsloven med kommentarer». Siden 2001 har han vært advokat i Schjødt og er nå i tillegg doktogradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI. Både som advokat og ved BI har han arbeidet mye med spørsmål knyttet til finansrådgivers ansvar og plikter.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform