Jonas Karlsson
© Foto: Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson er intensivsykepleier, fil.mag i vårdpedagogik og stipendiat innen vårdvetenskap ved Högskolan i Borås og Linnéuniversitet i Växjö. Han har erfaring som spesialsykepleier både fra Sverige og Norge, samt vært kursansvarlig og undervist ved spesialutdanningen i intensivsykepleie ved Högskolan i Borås og ved Hallands Sjukhus Varberg. I de senere årene har han kombinert arbeidet innen utdanningen med klinisk arbeid som intensivsykepleier, og hatt ansvar for utdanning og utvikling ved intensivavdelingen ved Hallands Sjukhus Varberg.
Karlssons doktorgradsprosjekt ligger innenfor feltet som forsker på mennesker som får behandling og omsorg innenfor høyteknologiske miljøer. Spesielt studerer han pasienter som blir overført mellom intensivavdelinger eller institusjoner, utfra både et pasient-, pårørende- og profesjonsperspektiv.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform