Jon Schultz

Jon Schultz

Jon Schultz er advokat. Han er også etterlatt etter å ha mistet en sønn i selvmord, og har etter dette engasjert seg mye i arbeidet med selvmordsforebygging. Schultz er aktiv frivillig i LEVE og sitter i landsstyret som nestleder. Han er også sorggruppeleder i Fransiskushjelpen, samt har bistått ved etableringen av Pappanettverket, som er et tilbud til menn som har mistet barn i selvmord.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform