Jon P. Knudsen

Jon P. Knudsen

Jon P. Knudsen, født i 1956, er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Agder. Han er fil.dr. fra Lunds Universitet (1994) med avhandlingen Kulturspredning i et strukturelt perspektiv. Eksemplifisert ved politisk og religiøs endring under moderniseringen av det norske samfunn. Han har skrevet en rekke artikler og bokbidrag om politiske og kulturelle forhold i Norge og Norden. I perioden 1995-2000 var han politisk redaktør i Fædrelandsvennen. Han satt i 2017-2018 som medlem av det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for regionreformen. Han er for tiden også styreleder ved fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2