Jon Håvard Loge

Jon Håvard Loge

Jon Håvard Loge er lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Han er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, og professor II ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform