Jolanta Kilanowska
© Fotot: Privat

Jolanta Kilanowska

Førsteamanuensis i kroppsøving ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har 25 års undervisningserfaring fra skole i Polen og Norge. Hennes interesseområder er forståelse av helsekonsept i en internasjonal kontekst og kroppsøving som danningsfag med blant annet fokus på elevsentrert undervisning. Hun er medforsker i to forskningsprosjekter: Literacies for helse og livsmestring i skolen (HLS) og PolkaNorski. HLS har som målsetting å utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming til hvordan lærere kan undervise i det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen. PolkaNorski undersøker utvikling av språkferdigheter og kunnskap om verden hos polsk-norske barn i Norge, sammenlignet med majoritetsspråklige barn i Polen og Norge.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform