Johanne Barth Telle

Johanne Barth Telle

Johanne Barth Telle jobber som lærer i voksenopplæringen i Oslo. Hun har en mastergrad i antropologisk forskningsmetode fra School of Oriental and African Studies i London, og i internasjonal komparativ utdanningsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun er spesielt opptatt av andrespråkslæring og alternative former for kapital hos voksne uten tidligere formell utdannelse.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform