Johanna Birkeland
© Foto: HVL _fotograf Terje Rudi

Johanna Birkeland

Johanna Birkeland er forsker ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning, Høgskulen på Vestlandet (HVL). Birkeland har lang erfaring som pedagogikklærer i barnehagelærerutdanningen og fra barnehage, som barnehagelærer, styrer og eier. Hun tok sin doktorgrad ved HVL med en studie som retter fokus på observasjon i barnehagelæreres utdanning og profesjon. Hun leder nå et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd – Sustainable design in kindergarten sector through ‘Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory’ [EX-PED-LAB]. Hennes forskningsinteresser er knyttet til forskning i partnerskap med barnehager, deltakerorienterte metoder, systemisk ledelse og utdanningsforskning.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform