Joanne McEachen

Joanne McEachen


Joanne McEachen er en internasjonalt anerkjent utdanningsleder og har et overordnet ansvar for måling og vurdering av dybdelæring, i samarbeid med Michael Fullan og Joanne Quinn. Hun har særlig fokus på helhetlig systemendring, med stor oppmerksomhet på barn med spesielle behov og ivaretakelse og utvikling av kulturell identitet. McEachen jobber primært med utvikling av verktøy, prosesser og målinger for dybdelæring i kombinasjon med digitale hjelpemidler.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform