Joakim Caspersen

Omtale
Joakim Caspersen er forsker 2 ved NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), og på området for høyere utdanning. Caspersen er sosiolog, og har doktorgrad i profesjonsstudier fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Forskningsområdet er profesjoner i høyere utdanning, overgang fra studier til arbeidsliv og kvalifisering til profesjonsutøvelse.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1