Jo Halvard Halleraker

Jo Halvard Halleraker (f. 1967) utdannet naturforvalter, og i perioden 2018–2022 gjesteforsker ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) der han arbeider med en doktorgrad om økosystembasert forvaltning av vassdrag og nedbørfelt. Halleraker har jobbet i mer enn 15 år innen miljøforvaltning, i Miljødirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning, samt med felles gjennomføring av vannforvaltning i Europa. Han har også ca. 10 års FoU-erfaring med miljøtilpasset vannkraft som forsker ved SINTEF.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2