Janicke Heldal

Janicke Heldal er professor i pedagogikk ved MF vitenskapelig høyskole og Høgskulen på Vestlandet. Hun har skrevet og vært redaktør på flere bøker om forholdet mellom demokratisk medborgerskap og utdanning. Hun har også publisert om kunnskapssosiologi og didaktikk. Som forsker er Heldal opptatt av pedagogiske grunnlagsspørsmål, særlig de som omhandler utdanningspolitiske og nyliberale påvirkninger på skolens om demokratisk dannelsesinstitusjon.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform