Janaina Hartveit Lie
© Foto: Tor Martin Lien

Janaina Hartveit Lie

Janaina Hartveit Lie er førsteamanuensis (ph.d.) i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder. Hennes doktoravhandling har tittelen Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker: En kvalitativ intervjustudie. Forskningsinteressene er knyttet til spesialundervisning og utdanningsrett med vekt på barns rett til å bli hørt, medbestemmelse og medvirkning i en skolehverdag. Hun har publisert artikler nasjonalt og internasjonalt om elevers rett til å medvirke, gjennomføring av spesialundervisning og skoleansattes møte med regelverket.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform