Jan Masschelein

Jan Masschelein

Jan Masschelein er professor i pedagogisk filosofi ved Laboratory for Education and Society, Universitetet i Leuven. Hans primære forskningsområder er pedagogiks filosofi, kritisk og sosial teori. Nåværende forskningsfokus er skolens og universitetets offentlige rolle og offentlige karakter, og et forsvar av disse. Tilnærmingen er emanispatorisk og framgangsmåtene er uortodokse, sentrert rundt "mapping" og "walking".

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform