Jan Inge Jenssen

Jan Inge Jenssen

Jan Inge Jenssen er professor ved Universitetet i Agder. Han har de siste årene arbeidet med entreprenørskap og innovasjon. Entreprenørskapsforskningen har i særlig grad fokusert på betydningen av sosiale og profesjonelle nettverk. Dette var også emnet for hans doktoravhandling. Innovasjonsforskningen har vært rettet mot betydningen av samarbeid, organisering og ledelse i små kunnskapsintensive virksomheter og i shipping. Jenssen har publisert en rekke vitenskapelige artikler og bidratt til flere bøker.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform