Jan Helge Solbakk

Jan Helge Solbakk

Omtale
Jan Helge Solbakk er utdannet lege og teolog fra Universitetet i Oslo. I tillegg har han en doktorgrad i antikkens filosofi. Han jobber som professor ved Senter for medisinks etikk ved Universitetet i Oslo. Solbakk er medlem av en rekke internasjonale etikkkomiteer og review-boards. Han leder for tiden the International Society of Stem Cell Research's (ISSCR) og Ethics and Public Policy Commitee. Han har en rekke publikasjoner innen medisink etikk.
Titler i salg

Listen er tom