James Karlsen

James Karlsen

Omtale
James Karlsen er førsteamanuensis i regional utvikling, organisasjonsutvikling og innovasjon ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved Agderforskning. Karlsen var under arbeidet med boken seniorforsker ved Agderforskning.