Jørn Hustad

Jørn Hustad

Jørn Hustad er utdannet anestesisykepleier (1989) og har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Gøteborg, med tema «Hva opplever anestesisykepleiere som stressfylt i sitt arbeid, og hvordan påvirker dette dem?».

Han arbeidet som anestesisykepleier ved Vest-Agder Sentralsykehus fra 1989-1996. Fra 1996-2001 arbeidet han som lærer i videreutdanningen i anestesisykepleie. Fra 2001 arbeidet han som som høgskolelærer på Høgskolen i Agder og har siden 2007 vært ansatt som Universitetslektor ved Universitetet i Agder.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform