Jørn Hustad

Jørn Hustad

Jørn Hustad er ansatt som førstelektor ved Universitetet i Agder, Institutt for helse og sykepleievitenskap, der han er tilknyttet masterutdanningene i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie. Han er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i folkehelsevitenskap fra NHV, Gøteborg.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform