Jørn Øyrehagen Sunde

Professor ved Institutt for offentleg rett, Universitetet i Oslo. Han er leder for forskergruppa for rettskultur og forskningsleder ved museet Baroniet i Rosendal. Han publiserte Speculum legal og Den juridiske komedien i 2005 og 2007. I tidsrommet 2006 til 2014 har han redigert Rettstekster i mellomalderen, Dekalogen, Rendezvous og European Legal Cultures og Constitutionalism before 1789.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform