Jørgen Valeur

Jørgen Valeur

Jørgen Valeur, ph.d., er lege ved Klinikk for medisin og forsker ved Unger-Vetlesens institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Valeur er under spesialisering i indremedisin.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform