Jørgen Langdalen

Jørgen Langdalen

Jørgen Langdalen er musikk- og teaterhistoriker utdannet ved Universitetet i Oslo. Hans spesialområde er 1600- og 1700-tallets musikk og teater, med særlig vekt på forholdet mellom scenen og makten. Han tok doktorgraden med en avhandling der han undersøker Christoph Willibald Glucks reformoperaer i lys av Jean-Jacques Rousseaus samtidige teorier om språk, musikk og teater. Langdalen har også skrevet artikler om utviklingen av operaarien i venetiansk 1600-tallsopera, opera og politikk i barokkens Roma, om den musikalske affektlæren, operaens poetikk og om kunsthistorikeren Winckelmann. Langdalen arbeider for tiden som forsker ved Nasjonalbiblioteket, der han deltar i redaksjonen for «Johan Svendsens Verker».

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform