Jørgen G. Bramness
© Foto: Sjøwall

Jørgen G. Bramness

Jørgen G. Bramness er spesialist i psykiatri og har en ph.d. innen farmakologi. Han er seniorforsker ved Nasjonal Kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet HF, Hamar, og innehar en professor II-stilling i psykiatri ved Universitetet i Tromsø. Bramness har publisert mer enn 150 vitenskapelige artikler om rusmiddelbruk og psykiatri. I årene 2008–2016 var han direktør ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform