Ivar Bleiklie

Ivar Bleiklie

Ivar Bleiklie professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, faglig leder for Holbergprisen og professor II ved NIFU. Han har ledet og deltatt i flere store sammenlignende prosjekter om reform og endring i høyere utdanning i Norge og andre europeiske land finansiert av NFR, EU og The European Science Foundation. Bleiklie har publisert en rekke bøker, artikler og bokkapitler om politikk og organisasjonsendringer i høyere utdanning, samt om sosiale tjenester og helsepolitikk, blant annet bøkene University Governance (2009), From Governance to Identity (2008), Transforming Higher Education (2006), Governing Knowledge (2005), Biomedical Policy (2004), Policy and Practice in Higher Education (2000), og Service Regimes (1997).

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3