Isabel Seifert-Dähnn

Isabel Seifert-Dähnn (f. 1976) er utdannet i miljøvitenskap og geoøkologi, og har en doktorgrad i økonomi. Hun arbeider som seniorforsker i seksjon Vann og samfunn ved Norsk institutt for vannforskning. Hennes forskning de siste årene har satt søkelys på klimatilpasning i byer, med økende mengder overvann og forurenset overvann, og bruk av naturbaserte løsninger for å løse klimautfordringer og tap av biologisk mangfold. Innenfor dette feltet er hun spesielt opptatt av hvordan man kan få til samarbeid og delt ansvar mellom private og offentlige aktører.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2