Irene Stolpnes

Irene Stolpnes


Irene Stolpnes er ergoterapeut og har videreutdanning innen spesialpedagogikk og hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som spesialergoterapeut i Kristiansund kommune.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform