Irene Stolpnes

Irene Stolpnes

Omtale

Irene Stolpnes er ergoterapeut og har videreutdanning innen spesialpedagogikk og hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som spesialergoterapeut i Kristiansund kommune.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1