Ira Malmberg-Heimonen

Ira Malmberg-Heimonen

Ira Malmberg-Heimonen er professor i sosialt arbeid ved Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet. Med hjelp av eksperimentelle design har Ira studert effekter av forskjellige tiltak innen utdanning og velferd. Hun er spesielt interessert i implementering av tiltak og evidensbaserte praksiser. Mer generelt har hun studert fattigdom og marginalisering, aktiv arbeidsmarkedspolitikk og tverrprofesjonelt samarbeid i skole- og velferdskontekster.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform