Ingvill Berg

Ingvill Berg

Ingvill Berg er pedagogisk leder i Newton-administrasjonen hos FIRST Scandinavia. Master i tilpasset opplæring, generell didaktikk. I masterstudiet analyserte hun videofilmer fra undervisning i såkalte Newton-rom og studerte hvordan kunnskapsposisjonering og kunnskapsforhandling foregår i elevers samhandling når de arbeider i grupper.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2